Finanse

Internetowy portal tematyczny!

Posted by admin On September - 6 - 2018
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ekonomia i typy
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii absorbującej się badaniem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całokształtów. W przeciwieństwie do mikroekonomii, ogniskującej się na analizie działania osobnych podmiotów gospodarczych bądź też przebiegach zachodzących w naświetlonych segmentach gospodarki, makroekonomia analizuje zjawiska i procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi będącymi kryteriami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Można je określić mianem makrowielkości gospodarczych. Pośród podstawowych makrowielkości gospodarczych trzeba wymienić między innymi wytwórczości, zatrudnienie, inwestycje, spożycia, popyt, całkowity poziom cen, wywóz towarów lub import – oto ekonomia. Można wiec powiedzieć, że makroekonomia analizuje kształtowanie się makrowielkości ekonomicznej oraz występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje określić czynniki rozstrzygające o poziomach i zmianach makrowielkości oraz wytłumaczyć mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu właściwych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie prosta, w praktyce mogą pojawić się rozmaite komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane należyte zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako nagromadzony stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

Comments are closed.